ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยทีมงานวิศวกร ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ทางด้าน Valve & Control Valve และ Instruments Pressure, Flow, Level & Temp control.
อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนกให้คำแนะนำการติดตั้ง อุปกรณ์ งานระบบทางด้าน สตรีม, Hot Oil
และ อุปกรณ์เครื่องมือวัด เช่น Flow Meter, Mass Flowmeter, Batch Controller. 
     

      ปัจจุบันบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท (2557) เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า
ในตัวสินค้าและบริการ


     วิสัยทัศน์ของบริษัท
มุ่งสู่การขายสินค้าและงานบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 
มุ่งเน้นความรู้และทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

      นโยบายของบริษัท
เพื่อให้สินค้าถูกต้องและงานมีคุณภาพเสร็จทันตามเวลา ในราคายุติธรรม
เป็นไปตามตามวัถุประสงค์ของลูกค้า 

     ด้านคุณภาพ
บริษัท ฯ มีการทดสอบสินค้าและคุณภาพงานตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม กรติดตั้ง
และการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอน โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์

     

||||||