ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

                  แผนกทางด้าน วาล์ว และ คอนโทรลวาล์ว

      1. วาล์วเปิด-ปิด ด้วยมือ (Manual Valve) 

           สแตนเลสวาล์ว บอล์ลวาล์ว , เกทวาล์ว , โกลบวาล์ว , เช็ควาล์ว , บัตเตอร์ฟลายวาล์ว , วาล์วใบมีด(Knife Gate Valve)
           เช็ควาล์วลิ้นคู่ , สตรีมวาล์ว , โกลบวาล์ว , สวิงเช็ควาล์ว ,วายสแตนเนอร์  ฯลฯ

        2. วาล์วทำงานด้วยแรงกล( Automation Valve)

           พิสตั้นวาล์ว ,  แก็สเร็กกูเรเตอร์ , คอนโทรลวาล์ว , โกลบคอนโทรล ชนิด 2 ทาง , โกลบคอนโทรล ชนิด 3 ทาง
           หัวขับวาล์วหัวขับลม , หัวขับไฟฟ้า ,โซลินอยด์วาล์ว 5/2 , ลิมิตสวิทช์บล็อค  , Electro pneumatic Positioner
           I/P Transducer  ฯลฯ

        3. สตรีมแทรป( Steam Trap)

           เทอร์โมไดนามิก(Disc Trap), Invert Bucket , Float Trap , เครื่องเช็คสตรีมแทรป

      4. ชุดส่งสัญญาณ (Signel Generator) 

         สัญญาณ 4-20 mA สำหรับทกสอบการทำงานของ คอนโทรล วาล์ว

 

ทางบริษัทฯ  มีแผนกบริการหลังการขาย และให้คำปรึกษาในการใช้งานตัวสินค้าและรับบริการติดตั้ง อุปกรณ์ เช่น วาล์ว คอนโทรลวาล์ว   

               อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

แผนก เครื่องมือวัดและควบคุม

             จัดจำหน่าย เครื่อง วัดแรงดัน, วัดอัตราการไหล, วัดอุณหภูมิ, วัดความชื้น(Dew point Sensor), วัดระดับของเหลว, ควบคุมอุณหภูมิ, ควบคุมการไหล, เครื่องเก็บข้อมูลแบบไม่ใช้กระดาษ, เครื่องระบายความร้อน สำหรับตู้คอนโทรลโดยใช้ ลม ( Air Compressor), เครื่องสอบเทียบเทียบ แรงดัน และ อุณหภูมิ ฯลฯ

          1.วัดแรงดัน (Pressure Measuring)

                เกจวัดแรงดัน, ตัววัดส่งชนิดสัญญาณได้ (Pressure Transmitter), ดิจิตอลเกจ ,ไดอะแฟรมซีล,ไส้ไก่(เทอร์โมไซฟอน),       

                คูลลิ่งทาวเวอร์

          2.วัดอัตราการไหล(Flow Measuring)

                วัดการไหลของ น้ำ, น้ำร้อน, น้ำมัน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, น้ำนันเตา,น้ำมันพืช,น้ำมันดีเซล ฯลฯ

                      ชนิดของ Flow :- VA Flow, Rotameter, PD Flowmeter, Oval Gear meter, Rotary Piston meter,  

                                           Turbine Flow meter, Coriolis mass flow meter.

               วัดการไหลของ แก็ส, ลม, ไนโตรเจน, ออกซิเจน, อาร์กอน, แก็ส Co2, แก็ส LPG, แก็สธรรมชาติ , สตรีม ฯลฯ

                       ชนิดของ Flow :- VA Flow, Rotameter, Turbine Flow meter, Thermal mass flowmeter.

               ชุดควบคุมการไหล :- (Batch Control)

         3.วัดอุณหภูมิ(Temp Measuring)

             เทอร์โมมิเตอร์, เทมเซนเซอร์ ชนิด RTD,TC, เทม ทรานสมิตเตอร์(Temp Transmitter)

         4.วัดความชื้น (Dew Point Measuring)

             วัดความชื้นสำหรับ ลมอัด (Air Compressor), แก็ส N2 ,แก็ส Co2 ฯลฯ

         5.วัดระดับของเหลว (Level Measuring)

                  Ultrasonic Level Transmitter

                  Radar Level Transmitter

                  Hydrostatic Transmitter

                  Capacitive Transmitter

          6.ควบคุมอุณหภูมิ(Temp Controller)

                  On-Off , PID control, 3 Step Control ( for motorized valve)

          7.เครื่องเก็บข้อมูล ไม่ใช้กระดาษ(Paperless Recorder)

                 เก็บข้อมูลโดยสัญสัญญาณ (อะนาล็อก) > แรงดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ ระดับ

          8.เครื่องระบายความร้อนตู้คอนโทรล(Vortex Cooling)

                 สำหรับระบายความร้อนตู้คอนโทรล เช่น ตู้ PLC

          9.เครื่องสอบเทียบแรงดัน และ อุณหภูมิ(Pressure and Temp Calibrator)

                สอบเทียบแรงดันแบบ เปรียบเทียบกับ มาสเตอร์เกจ

                สอบเทียบอุณหภูมิแบบ Dry Block


ทางบริษัทฯ  มีแผนกบริการหลังการขาย และให้คำปรึกษาในการใช้งานตัวสินค้าและรับบริการติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องมือวัดฯ ด้วยเช่นกัน

 
||||||